Doel

De stichting, opgericht op 6 oktober 2021, heeft als doel het bieden van hulp bij sociale, economische en culturele problematiek in stadsdeel Leidschenveen-Ypenburg van de gemeente ‘s-Gravenhage, en het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

De stichting doet dit o.a. door het samen met de bewoners van stadsdeel Leidschenveen-Ypenburg, maatschappelijke organisaties en ander bij dit stadsdeel betrokken organisaties, ontplooien van activiteiten tot bloei van de wijk en het initiƫren van projecten hiervoor.

Bestuur

  • voorzitter: De heer J.F. Joosse
  • penningmeester/secretaris: Mevrouw M.L. Stehouwer
  • algemeen bestuurslid: De heer M.P.W. van der Weg

De leden van het bestuur ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Aan hen kunnen wel onkostenvergoedingen en minimale vacatiegelden worden uitgekeerd. Alle aan bestuursleden betaalde vergoedingen worden als zodanig in de jaarrekening opgenomen en toegelicht.

Overige informatie

Kamer van Koophandel nummer: 84123087

RSIN: 8631 044 96

ANBI: aanvraag ingediend

Bankrekening:

NL69INGB0674671317

tnv Stichting RECHT

Leidschenveen Ypenburg

Het beleidsplan 2022 vindt u hier.

Tot slot

We zijn de stichting op dit moment aan het inrichten. Zodra dit gereed is verschijnt op de website aanvullende informatie over de stichting.

Wil je meer weten over de stichting of bijdragen?

Stuur dan een bericht naar info@recht-lvyp.nl