Doel

De stichting, opgericht op 6 oktober 2021, heeft als doel het dienen van het algemeen belang door het bieden van hulp aan kwetsbare bewoners in stadsdeel Leidschenveen-Ypenburg van de gemeente ‘s-Gravenhage met een achterstand op sociaal of cultureel gebied. De stichting verricht alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

De stichting doet dit o.a. door het samen met de bewoners van stadsdeel Leidschenveen-Ypenburg, maatschappelijke organisaties en ander bij dit stadsdeel betrokken organisaties, ontplooien van activiteiten tot bloei van de wijk, het initiƫren van projecten hiervoor, participeren in projecten en het zoeken van samenwerkingsverbanden.

Bestuur

  • voorzitter: De heer J.F. Joosse
  • penningmeester: De heer J. Piersma
  • secretaris: Mevrouw M.L. Stehouwer
  • algemeen bestuurslid: De heer M.P.W. van der Weg

De leden van het bestuur ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Aan hen kunnen wel onkostenvergoedingen en minimale vacatiegelden worden uitgekeerd. Alle aan bestuursleden betaalde vergoedingen worden als zodanig in de jaarrekening opgenomen en toegelicht.

Overige informatie

Kamer van Koophandel nummer: 84123087

RSIN: 8631 044 96

ANBI: ja

Bankrekening:

NL69INGB0674671317

tnv Stichting RECHT

Leidschenveen Ypenburg

Het beleidsplan 2023-2025 vindt u hier.

Het jaarverslag met de jaarrekening 2022 vindt u hier.

Tot slot

We zijn de stichting op dit moment aan het inrichten. Zodra dit gereed is verschijnt op de website aanvullende informatie over de stichting.

Wil je meer weten over de stichting of bijdragen?

Stuur dan een bericht naar info@recht-lvyp.nl